Angelo Vilar

Apollo Gauntlet

Client: Adult Swim

Lead background designs and create key background environments.

AG_103_BG_EXT_VileTowers_Day_02_av_web.jpg
AG100_T001_EXT_DESERT_color_av03_web.jpg
AG_101_BG_sc116_PT_02_av_WEB.jpg
AG_101_BG_sc118_PT_01_av_WEB.jpg
AG_106_BG_INT_VileTowers_MeditationChamber_Wide_PT_03_av_web.jpg
AG_102_BG_INT_CavesOfChronus_FinalChamber_Day_PT_06_av_web.jpg
AG_101_BG_INT_UndergroundChamber_Day_PT_03_av.jpg
AG_103_BG_EXT_BellenusKingdom_TownSquare_Day_PT_07_av_WEB.jpg
AG_101_BG_EXT_Village_Courtyard_Day_06_av_flatweb.jpg
AG_105_BG_EXT_ForestSkyline_ExtremeWide_Dusk_PT_01_web_AV.jpg
AG_101_BG_INT_B9Labs_BenignsOffice_Night_04_av_WEB.jpg
AG_101_BG_INT_B9Labs_Cell_Night_alt02_PT_06_av_web.jpg
AG_104_BG_INT_BellenusCastle_DiningHall_Night_ALT01_08_AV_web.jpg
AG_101_BG_INT_UndergroundChamber_Day_PT_03_av.jpg
AG100_001_EXT_CASTLE_WIDE_COLOR_AV02_web.jpg
AG100_069_EXT_BROKEN_COMPASS_ALLEY_color_av03_web.jpg
AG100_089_INT_BROKEN_COMPASS_LONG_AV03_web.jpg
AG100_148_INT_COLLISEUM_REVEAL_color_av03_web.jpg
216_statue_av02_web.jpg
BONECHAIR_av03_web.jpg

Behind The Scenes: Process | Apollo Gauntlet | Adult Swim